Lär dig att se ljuset i tunneln

Jag kan hjälpa dig och stödja dig med att växa med problem och levnadsöden och att övervinna hinder så att du till slut kommer att hitta din egen väg.

Mina tjänster

Det är aldrig för sent att börja

Vi kan utvecklas under hela vår livstid, då det är livet som hela tiden ger oss utvecklingsmöjligheter. Klaga inte på det som drabbar dig, utan fråga dig själv vad det är som du kan lära dig av det du blev drabbad av och ta itu med det!

 

Helene Strebel

För drygt 15 år sedan hittade jag mitt kall när jag började att arbeta som psykoterapeut och coach. I tio år jobbade jag bland annat på mottagningen på Institutet för kroppsorienterad psykoterapi (IKP Institut) i Zürich. Jag coachade människor genom jobbiga perioder, sjukdomar och i deras personliga utveckling.

on mig

Kontakt