Terapi

Jag kan hjälpa dig och stödja dig med att växa med problem och levnadsöden och att övervinna hinder så att du till slut kommer att hitta din egen väg.

Det kan till exempel handla om missnöje eller problem med

hälsan

förhållandet

familjen

jobbet eller kollegorna där

barndomsupplevelser

Levnadsöden som till exempel

sjukdomar
(depression, utbrändhet)

livskris
(ensamhetskänsla, hjälplöshet, överansträngning eller att du inte längre ser någon mening med livet)

arbetslöshet efter att ha förlorat jobbet

någon närståendes bortgång

Att hitta sin egen väg innebär bland annat

att lära känna sig själv och att lära sig att tycka om sig själv

att upptäcka mönster och karaktärsdrag hos sig själv och att komma fram till nya metoder att handskas med dem

att komma underfund med sina egna värderingar

att ta reda på meningen med livet och att hitta sin livsuppgift

Högkänslighet som ännu en tyngdpunkt

I mitt arbete är även människor som är känsliga viktiga. Högkänsliga personer vill många gånger se sig själva som att vara annorlunda, det vill säga ”att vara som de andra”, och känner sig ibland inte bra i sin egen kropp eller skyller kanske till och med på kroppen. Även om högkänslighet är ett tema som på senare år allt oftare har tagits upp i medierna, är det många som ännu inte vet att de inte är exceptionella utan att de utgör 20 % av befolkningen.

De berörda personerna kan lära sig att få fram nya strategier för att på så sätt klara sig själva, och för att kunna avgränsa sig och skydda sig. Dessutom gäller det att även lära sig att känna igen fördelarna och de resurser som finns i den här sortens personlighetsdrag och att ta vara på dem.

Mål som du kan uppnå tack vare vårt gemensamma arbete är

att ”tillfriskna”

att bli stabilare

att övervinna blockeringar, kriser och konflikter både på det personliga planet och på jobbet

att förbättra kommunikationen både i förhållandet och på jobbet

att uppnå bättre livskvalitet och känna mer glädje i tillvaron

att bli mer självständig

att bli mer självsäker och få större självkänsla

att rensa bort allt ”som ännu inte har blivit gjort”

att se dina egna beteendemönster

Arvode

Jag är legitimerad psykoterapeut och sorterar under några schweiziska Krankenkassen närmare bestämt under deras tilläggsförsäkringar. Kolla först upp med din Krankenkasse vilka villkor som gäller hos dem och hur mycket de kommer att betala av terapin. Om du vill bli fakturerad via grundförsäkringen behöver du ett ”recept för psykologisk psykoterapi” från din läkare före det första mötet.

för 50 minuter

CHF 150