Om mig

Helene Strebel

dipl. psykolog FH/SBAP
leg. psykoterapeut

För drygt 15 år sedan hittade jag mitt kall när jag började att arbeta som psykoterapeut och coach. I tio år jobbade jag bland annat på mottagningen på Institutet för kroppsorienterad psykoterapi (IKP Institut) i Zürich. Jag coachade människor genom jobbiga perioder, sjukdomar och i deras personliga utveckling. Dessutom har jag med mig erfarenheter ur min verksamhet som frilansande medarbetare (”Assessorin”) i företaget ”Unseld Consulting AG” i Speicher.

«Med tiden märkte jag att jag skulle vilja ägna mig mer åt människan och att vilja lära mig förstå människans väsen bättre. »

Utbildningen i helhetspsykoterapi gjorde jag på institutet IKP. Dessförinnan utvecklade jag mig själv och lärde känna mig på ett djupare plan genom en egenanalys av livsödet enligt Leopold Szondi. Vidareutbildning i lösningsorienterad terapi och coaching, CBASP, självmedkänsla (mindful self-compassion), medveten närvaro (mindfulness) och meditation kompletterar mina terapikvalifikationer.

I början av min yrkeskarriär hade jag olika chefsbefattningar inom handel och på området callcenters på ett stort telekommunikationsföretag. Under en tids yrkesverksamhet i Sverige kunde jag även förkovra mig i interkulturellt chefskap.

kärleken till människan som grunden för mitt arbete

Med tiden märkte jag att jag skulle vilja ägna mig mer åt människan och att vilja lära mig förstå människans väsen bättre. Av den anledningen började jag att studera psykologi med fördjupning på området arbets- och organisationspsykologi och kunde sedan under tio års tid använda mig av mina kvalifikationer inom både lednings-, team- och organisationsutveckling. Jag tog fram och ledde workshops för (blivande) chefer, kurser för stresshantering och andra arbetsrelaterade teman.

Som chefsperson var mitt motto ”De fyra m:n”: “Man muss Menschen mögen“ (man måste tycka om människor) – medan jag nu går ännu längre och säger att det är i kärleken till människan som grunden ligger för mitt arbete. Det gör det möjligt för mig att se klienternas förmåga och utvecklingspotential. Jag stödjer dem både i att hitta sig själva och att utvecklas och fångar upp dem och hjälper dem att bygga upp sin självkänsla när de stöter på motgångar.

 

 

 

«Det är aldrig för sent att börja»

Mitt motto idag är: “Det är aldrig för sent att börja.“ Vi kan utvecklas under hela vår livstid, då det är livet som hela tiden ger oss utvecklingsmöjligheter. Klaga inte på det som drabbar dig, utan fråga dig själv vad det är som du kan lära dig av det du blev drabbad av och ta itu med det!