Metoder

Jag kommer att arbeta kroppsorienterat med dig. Det innebär att det är kroppen som ställs i centrum under vårt gemensamma arbete. Jag kommer ofta att fråga vad det är du känner i din kropp, på vilket sätt det känns och vad det är som just då har förändrats. Detta på grund av att jag vet att det inte är lätt att exakt känna vad det är som händer i kroppen – efter mångårigt tanke- och viljearbete. Och det är just i kroppen som det är så otroligt mycket som händer.

  • Våra erfarenheter efterlämnar spår i kroppen

    Allt som vi upplever i livet lagras i våra kroppsceller. Det kan yttra sig i form av låsningar, spänningar och smärtor. Att befrias från en smärta utan att förstå innebörden av den klarar man sällan av utan kemi och skulle då komma att ta ifrån oss möjligheterna till personlig utveckling. Många människor vill ha tillbaka sitt gamla tillstånd utan att ta hänsyn till att det är de gamla attityderna och förhållningssätten som har lett till hur de mår idag.

  • Lär dig att lägga nya spår

    I mitt arbete stödjer jag dig i din utveckling, då vi kommer att göra olika övningar som leder till nya erfarenheter i kroppen. Det är ju slutligen kroppen som blixtsnabbt meddelar oss vad som är hälsosamt eller ohälsosamt och som då vill få oss ur en situation. Tyvärr har vi glömt bort att lyssna på kroppen och att lyda kroppens impulser.

Lär dig att känna i stället för att tänka

Övningarna varierar från kropps- och andningsövningar (även med meditation och övningar i mindfulness) över arbete med stolar (”gestaltdialog”, även känt från familjekonstellationer) till arbete med fantasier eller barnet i dig och andra övningar. Jag anpassar de olika metoderna helt enligt din personlighet, eftersom alla människor inte är mottagliga för samma kanaler.

Lär dig att släppa gamla mönster och lärosatser

En viktig del av vårt gemensamma arbete består i samtal. Vi reflekterar på så sätt över övningarna och de upplevda situationerna och skaffar oss nya strategier för hur vi ska gå tillväga i framtiden. Arbetet med sig själv hjälper oss att kunna iaktta och granska åsikter, värderingar och attityder som vi omedvetet har tagit efter från andra människor (då ofta från föräldrarna) och som är ett hinder för oss själva idag eller som till och med har lett till att vi har blivit sjuka.

Insikt är första steget till förändring!

…även om en förändring inte alltid är så lätt. Därför rekommenderar man en coach för att kunna tematisera framsteg och bakslag och för att inte tappa modet för kunna omsätta det i praktiken i framtiden.