Tills vidare kan jag inte ta emot några nya klienter.